Aud og Olafs private sider

På disse sidene finner du litt, tildels gammel informasjon om oss selv, hva vi er/var opptatt av, og ting vi har opplevd. 

 

Blant innholdet på sidene finner du:

 

 

Yogafiler
(lydfilen starter og slutter litt avspenningsmusikk)

Copyright:  Olaf Berli 
Innhold kan bare gjengis etter tillatelse