Kandalama Hotell

Hotellet ligger ca. 17 mil fra Colombo, i et område som kalles det kulturelle triangel. I nærheten av hotellet finner vi både Dambulla huletempel og den kjente fjelltoppen Sigriya. Selve hotellbygningen ligger i en skråning ned mot en innsjø, og går tilnærmet i ett med naturen. Innsjøen er forresten kunstig, og bygget bl. a. for å skaffe vann til rismarkene i området. Området omkring hotellet har et svært rikt fugleliv. Noen km unna finnes også en nasjonalpark der det er mulig å dra på elefantsafari.

Hotellets resepsjon er "åpen", slik at det ikke er nødvendig å gå gjennom dører for å komme inn. Det samme gjelder "korridorene" mellom rommene.

Dette bildet er tatt rett etter at hotellet ble bygget. Vegetasjonen er mye tettere nå, og skjuler hotellet nesten fullstendig.

Resepsjonen finnes under det grønne "taket" ved toppen av "rundkjøringen" forran hotellet. Lengst til høyre, litt bak hotellet er det en liten "by" der ansatte bor.

Hele bygningen er konstruert slik at naturen er utnyttet som en del av bygningen. I de åpne korridorene er det f. eks. ikke uvanlig at man må gå rundt store steinblokker og fjellknauser som var der opprinnelig når hotellet ble bygget.

En av de spesielle konstruksjonene ved hotellet er ett av svømmebassengene. Man kan gå rett fra en av barene og ut på gresset som omgir deler av bassenget. Den ene kanten av bassenget er laget litt lavere enn de andre. Bassenget er fylt helt opp til denne laveste kanten, slik at vannet så vidt renner over. Dette gir en utrolig følelse av å sitte ved kanten av innsjøen i steden for ved kanten av et svømmebasseng høyt over innsjøen.
Her ser vi det samme svømmebassenget fra en litt annen vinkel.

 


 Copyright:  Aud & Olaf Berli            Innhold kan bare gjengis etter tillatelse